Kabeļu uzmavu montāžas praktisko iemaņu atjaunošana līdz 20 kV

Kursa mērķis:

 

Papildināt darbinieka zināšanas par jaunākajām kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijām un atjaunot kabeļu montāžas praktiskās iemaņas.

Kursa saturs:

  • jaunākais kabeļu uzmavu montāžas tehnoloģijās;
  • gala un savienojošo uzmavu montāžas kļūdas un to nepieļaušana;
  • kabeļu uzmavu montāžas praktisko iemaņu atjaunošana.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams atjaunot kabeļu montāžas praktiskās iemaņas.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Apgūtas sākotnējās mācību programmas “Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 20 kV montāža”.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Protokols par kursu apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 6 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties