Apgaismes un spēka instalācijas ierīkošana

Kursa mērķis:

Apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas instalācijas un apgaismes montāžas veikšanai.

Kursa saturs:

  • elektriskās iekārtas un shēmas;
  • instalācijas un apgaismes montāžas elementi;
  • virsapmetuma instalācijas un apgaismes montāža;
  • zemapmetuma instalācijas un apgaismes montāža.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuri vēlas veikt dažāda veida elektroinstalācijas un apgaismes montāžas darbus.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Formālā elektrotehniskā izglītība vai apgūts kurss “Pielietojamā elektrotehnika”.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

24 akadēmiskās stundas, no kurām 17 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

 Pieteikties