Mācību programmas

Elektrodrošības grupas

Elektrodrošības konsultācija un zināšanu pārbaude
Elektrodrošības zināšanu pārbaude

Kompetenču pilnveides programmas

Darbs augstumā, augstkāpēju darbs
Darbs ar bīstamajām iekārtām
Darbs ar speciālo aprīkojumu
Darbs ar speciālajām iekārtām
Elektrisko mērījumu veikšana
Elektroinstalācijas montāža
Elektroietaišu montāža
Operatīvais darbs
Pielietojamā elektrotehnika
Spriegumaktīvie darbi

Profesionālā kvalifikācija

Elektromontieris
Elektrotehniķis