Elektromontieris

Kursa mērķis:

 

Sagatavot elektroenerģētikas nozares 2. kvalifikācijas līmeņa (3.LKI) profesijas “Elektromontieris” speciālistu, kurš veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus saskaņā ar elektromontiera profesijas standarta prasībām.

Kursa saturs:

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • pielietojamā elektrotehnika;
  • sabiedrības un cilvēka drošība;
  • elektriskie mērījumi;
  • komutācijas aparāti;
  • elektriskās mašīnas un transformatori;
  • kabeļu elektropārvades līnijas;
  • gaisvadu elektropārvades līnijas;
  • elektroinstalācija.

Kvalifikācijas prakse

Valsts noslēguma pārbaudījums

 

Mērķauditorija: 

18 gadu vecumu sasniegušas personas ar pamatizglītību un priekšzināšanām profesionālajā darbības jomā.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Pamatizglītība un priekšzināšanas profesionālajā darbības jomā.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

Kursa ilgums:

480 stundas, no kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse.

Pieteikties