Elektromontieris

Kursa mērķis:

Sagatavot elektroenerģētikas nozares 2. kvalifikācijas līmeņa (3.LKI) profesijas “Elektromontieris” speciālistu, kurš veic elektroietaišu un elektroiekārtu montāžas, remonta un ekspluatācijas darbus saskaņā ar elektromontiera profesijas standarta prasībām (skat. elektromontiera profesijas standartu). https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0185.pdf


Kursa saturs:

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • pielietojamā elektrotehnika;
  • sabiedrības un cilvēka drošība;
  • elektriskie mērījumi;
  • komutācijas aparāti;
  • elektriskās mašīnas un transformatori;
  • kabeļu elektropārvades līnijas;
  • gaisvadu elektropārvades līnijas;
  • elektroinstalācija.

Kvalifikācijas prakse

Valsts noslēguma pārbaudījums

 

Mērķauditorija: 

18 gadu vecumu sasniegušas personas ar pamatizglītību un priekšzināšanām profesionālajā darbības jomā.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Pamatizglītība un priekšzināšanas profesionālajā darbības jomā.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

Kursa ilgums:

480 stundas, no kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse.

Pieteikties