Elektrotehniķis

Kursa mērķis:

 

Sagatavot elektroenerģētikas nozares 3. kvalifikācijas līmeņa (4.LKI) profesijas “Elektrotehniķis” speciālistu, kurš plāno, organizē un veic elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas darbus saskaņā ar profesijas standarta prasībām.

Kursa saturs:

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • elektrotehnika un elektronika;
 • sabiedrības un cilvēka drošība;
 • elektriskie mērījumi;
 • komutācijas aparāti;
 • elektriskās mašīnas un transformatori;
 • informācijas tehnoloģiju pielietošana;
 • elektrisko tīklu un iekārtu automatizācija;
 • elektropārvades līnijas;
 • elektroinstalācija;
 • uzņēmējdarbības pamati;
 • darbu plānošana un organizācija.

Kvalifikācijas prakse

Valsts noslēguma pārbaudījums

 

Mērķauditorija:

18 gadu vecumu sasniegušas personas ar vidējo izglītību un priekšzināšanām profesionālajā darbības jomā.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Vidējā izglītība un priekšzināšanas profesionālajā darbības jomā.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Profesionālās kvalifikācijas apliecība.

 

Kursa ilgums:

640 stundas, no kurām 240 stundas kvalifikācijas prakse.

Pieteikties