Darba organizācija, veicot spriegumaktīvos darbus

Kursa mērķis:

 

Sniegt zināšanas par spriegumaktīvo darbu tehnoloģiju un darbu organizāciju.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

 

Mērķauditorija: 

Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas, remonta vai ekspluatācijas darbus ar spriegumaktīvo darbu izpildes metodēm.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Protokola par kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

6 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties