Elektroietaišu ar spriegumu līdz 20 kV putekļu tīrīšana

Kursa mērķis:

Sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, veicot spriegumaktīvo elektroiekārtu tīrīšanas darbus.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

 

Mērķauditorija: 

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams veikt elektroiekārtu tīrīšanu bez sprieguma atslēgšanas Elektroietaisēs līdz 20 kV.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Kvalificēta darbinieka statuss.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

6 akadēmiskās stundas, no kurām 4  akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties