Spriegumaktīvie darbi līdz 1 kV, praktisko iemaņu atjaunošana

Kursa mērķis:

Papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizējot un veicot spriegumaktīvos darbus gaisvadu līnijās un sadalnēs līdz 1 kV. Iepazīstināt ar izmaiņām normatīvajos aktos un jauninājumiem aprīkojumā, kā arī sniegt rekomendācijas par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas, remonta vai ekspluatācijas darbus pēc spriegumaktīvo darbu izpildes metodēm.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Apgūtas sākotnējās mācību programmas “Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās” un “Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs” vai “Spriegumaktīvie darbi līdz 1 kV”.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Protokols par kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 6  akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties