Spriegumaktīvo darbu ar spriegumu līdz 1 kV veikšanas tehnoloģija

Kursa mērķis:

Apgūt spriegumaktīvo darbu līdz 1 kV veikšanas tehnoloģijas un darbu veikšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas.

 

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu principi;
  • spriegumaktīvajos darbos līdz 1 kV izmantojamie materiāli un instrumenti;
  • spriegumaktīvo darbu līdz 1 kV veikšanas tehnoloģija.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kuriem nepieciešams darbam teorētiskās zināšanas, kā arī izpratne par spriegumaktīviem darbiem līdz 1 kV .

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Apliecība par sekmīgu kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

8 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties