Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās, praktisko iemaņu atjaunošana

Kursa mērķis:

Papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizējot un  veicot spriegumaktīvos darbus gaisvadu līnijās līdz 1 kV. Iepazīstināt ar izmaiņām normatīvajos aktos un jauninājumiem aprīkojumā, kā arī sniegt padomus par to pielietojumu.

Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

 

Mērķauditorija

Nodarbinātie, kuri veic spriegumaktīvos darbus gaisvadu līnijās.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Ir apgūta viena no sekojošām mācību programmām:

  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās”;
  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs”;
  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana uzskaites sadalnēs “;
  • “Spriegumaktīvie darbi līdz 1 kV “.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Protokols par kursa  apguvi.

 

Kursa ilgums:

6 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties