Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs, praktisko iemaņu atjaunošana

Kursa mērķis:

Papildināt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, organizējot un  veicot spriegumaktīvos darbus sadalnēs līdz 1 kV. Iepazīstināt ar aprīkojumu un materiāliem spriegumaktīvo darbu veikšanā, kā arī sniegt rekomendācijas par to pielietojumu.


Kursa saturs:

  • spriegumaktīvo darbu normatīvie dokumenti;
  • pielietojamie instrumenti, aprīkojums;
  • darbu veikšanas tehnoloģija.

 

Mērķauditorija:

Nodarbinātie, kas veic elektromontāžas, remonta vai ekspluatācijas darbus ar spriegumaktīvo darbu izpildes metodēm.

 

Prasības kursa uzsākšanai:

Ir apgūta viena no sekojošām mācību programmām:

  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana gaisvadu līnijās”;
  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana sadalnēs”;
  • “Spriegumaktīvo darbu veikšana uzskaites sadalnēs “;
  • “Spriegumaktīvie darbi līdz 1 kV”.

 

Kursa apguvi apliecinošs dokuments:

Protokola par kursa apguvi.

 

Kursa ilgums:

6 akadēmiskās stundas, no kurām 4 akadēmiskās stundas ir praktiskās mācības.

Pieteikties