Tiek uzsāktas mācības tālākizglītībā

Izglītojamie uzsāk mācības elektromontiera un elektrotehniķa kvalifikācijas iegūšanai

Šī gada 18. un 19. septembrī AS “Sadales tīkls” Mācību centrā uzsāktas mācības profesionālo kvalifikāciju “Elektromontieris” un “Elektrotehniķis” apguvei.  Abas programmas paredzētas nozarē strādājošiem profesionāļiem, kuriem nav atbilstošas profesionālās kvalifikācijas elektroenerģētikā. Profesionālā kvalifikācija nepieciešama, piemēram, lai iegūtu Cz vai C elektrodrošības grupu, kā arī sertifikātu kādā no elektroenerģētikas jomā nereglamentētajām sfērām- elektroietaišu izbūvē, elektroietaišu ekspluatācijā, elektroietišu tehnisko parametru mērīšanā un pārbaudē, tādējādi kļūstot par pilnvērtīgiem elektroenerģētikas jomas speciālistiem.

Mācību programmu saturs strukturēts apguvei klātienes nodarbībās un patstāvīgās mācībās tiešsaistes mācību platformā, ļaujot mācību dalībniekiem apgūt mācību saturu sev ērtā laikā un tempā, padziļināti apgūstot tēmas, kurās zināšanas nav pietiekamas vai tikai atkārtot un strukturēt esošās zināšanas.

Klātienes nodarbības ir piesātinātas ar nodarbībām īpaši veidotos praktisko nodarbību stendos, izmantojot dažādas iekārtas un ierīces. Aktīvi tiek veicināta pieredzes apmaiņa mācību dalībnieku vidū, jo profesionāļiem vienmēr ir kāds pieredzes stāsts un reizēm tieši kolēģa teiktais labāk iespiežas atmiņā. Nomaldīties gan noteikti neļaus Mācību centra pieredzējušie un zinošie pasniedzēji un savi mācību rezultāti būs jāpierāda arī klātienes ieskaitēs.

Novēlam izturību un izdošanos mācību dalībniekiem, profesionālo kvalifikāciju iegūstot!

Papildu informāciju par profesionālās tālākizglītības programmām var uzzināt mācību programmu sadaļā “Profesionālā kvalifikācija”.