Jauna mācību programma

Kabeļu elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 20kV montāžas tehnoloģija

Aicinām interesentus, kuriem nepieciešams apgūt vai pilnveidot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par zemsprieguma un vidsprieguma kabeļu guldīšanas un montāžas tehnoloģiju, pieteikties vienas dienas mācībām AS “Sadales tīkls” Mācību centrā!

Mācību programmas saturs veidots, nodrošinot teorētisko zināšanu kopumu un izpratni, kas nepieciešama darbam kabeļu elektropārvades līniju projektēšanā, izbūvē un ekspluatācijā.

Mācību laikā  tiek apgūtas šādas tēmas:

  • saistošie normatīvie dokumenti,
  • izmantojamie kabeļi, to markas un tipi,
  • kabeļu guldīšana,
  • kabeļu montāžas materiāli,
  • kabeļu montāžas instrumenti,
  • fāzu secības pārbaude un izolācijas pretestības mērīšana,
  • zemsprieguma kabeļu montāža,
  • vidsprieguma kabeļu montāža,
  • vidsprieguma kabeļu pievienošana,
  • biežāk pieļautās montāžas kļūdas.

Mācības vadīs pasniedzējs ar ilggadēju pieredzi kabeļlīniju montāžā, izbūvē un ekspluatācijā – Aldis Lojāns.

Lai pieteiktos mācībām, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikumu vai sazināties ar AS “Sadales tīkls” Mācību centru:

Pieteikties