Pieteikties mācībām

Pirms pieteikuma iesniegšanas mācībām, aicinām iepazīties ar kokrēto mācību aprakstiem, pieteikšanās informāciju un prasībām.

Pieteikties mācībām aicinām mācību kalendārā, izvēloties konkrēto mācību programmu un datumu.

Pieteikties mācībām

Pieteikšanās elektrodrošības zināšanu pārbaudei un grupas piešķiršanai

Lai sagatavotos zināšanu pārbaudei elektrodrošības grupas iegūšanai, izmantojiet Ministru kabineta noteikumus Nr. 1041 “Noteikumi par obigāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskāsun tehniskās drošības prasības”.

Lasīt vairāk

Minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupas piešķiršanai:

A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību, ieskaitot šo noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas konkrētā elektroietaisē saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā, kā arī apgūst nepieciešamos ekspluatācijas jautājumus par konkrētu elektroietaisi saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām;

Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu VAI iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;

B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu VAI iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;

Cz elektrodrošības grupa – iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs UN ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu;

C elektrodrošības grupa – iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma UN zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

Lai pieteiktos elektrodrošības zināšanu pārbaudei pretendentam jāiesniedz vai jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai ID);
 • iegūto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments (piesakoties Cz un C  elektrodrošības grupai);
 • iepriekš iegūtās elektrodrošības grupas apliecinājums (piesakoties Bz, B, Cz vai C elektrodrošības grupai);
 • foto, 3x4cm;
 • iesniegums (privātpersonām);
 • garantijas vēstule  (uzņēmumiem, vēstulē  norādot e-pasta adresi rēķina saņemšanai, ja tā atšķiras no uzņēmuma e-pasta adreses).

Mācību apguvi apliecinošus dokumentus (t.sk. protokolu izrakstus) uzrādot personu apliecinošu dokumentu var saņemt katru piektdienu Ventspils ielā 58, no plkst. 9.00 – 15.00, 2. stāvā, 232. kab., kā arī citā laikā iepriekš par to vienojoties. Pieteikties uz mācībām var šeit mājaslapā vai arī rakstot mc@sadalestikls.lv vai zvanot  67728928.

 

Pieteikšanās kompetenču pilnveides programmām

Kompetenču pilnveides programmām ir dažādas pieteikšanās prasības un priekšnoteikumi. Precīzu pieteikšanās informāciju konkrētajai programmai atradīsiet mājas lapas sadaļā Kompetenču pilnveides programmas.

Lasīt vairāk

Mācību apguvi apliecinošus dokumentus (t.sk. protokolu izrakstus), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var saņemt katru piektdienu Ventspils ielā 58, no plkst. 9.00 – 15.00 ( 2. stāvā, 232. kab.), kā arī citā laikā, iepriekš par to vienojoties.

Pieteikties uz mācībām variet šeit mājaslapā, rakstot mc@sadalestikls.lv vai zvanot  67728928.

 

Pieteikšanās profesiju apguves programmām

Lai uzsāktu mācības profesionālās tālākizglītības programmās “Elektromontieris” vai “Elektrotehniķis”, pretendentam jāiesniedz vai jāuzrāda:

Lasīt vairāk

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai ID);
 • iegūto pamatizglītību apliecinošs dokuments (piesakoties programmā “Elektromontieris”);
 • iegūto vidējo izglītību apliecinošs dokuments (piesakoties  programmā “Elektrotehniķis”);
 • foto, 3×4 cm;
 • iesniegums(privātpersonām);
 • garantijas vēstule(uzņēmumiem, vēstulē norādot e – pasta adresi rēķina saņemšanai, ja tā atšķiras no uzņēmuma e – pasta adreses).

Mācību apguvi apliecinošus dokumentus (t.sk. protokolu izrakstus), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var saņemt katru piektdienu Ventspils ielā 58, no plkst. 9.00 – 15.00 ( 2. stāvā, 232. kab.), kā arī citā laikā, iepriekš par to vienojoties. Pieteikties uz mācībām variet šeit mājaslapā, rakstot mc@sadalestikls.lv vai zvanot  67728928.