Pieteikšanās informācija

 

Minimālās prasības attiecībā uz apmācību un izglītību elektrodrošības grupas piešķiršanai:

 • A elektrodrošības grupa – saņemta apmācība par elektrodrošību, ieskaitot šo noteikumu prasības. Pirms darbu uzsākšanas konkrētā elektroietaisē saņem apmācību par darba aizsardzības un elektrodrošības jautājumiem darba vietā, kā arī apgūst nepieciešamos ekspluatācijas jautājumus par konkrētu elektroietaisi saskaņā ar ekspluatācijas instrukcijām;

 

 • Bz elektrodrošības grupa – apgūts zemsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu VAI iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;

 

 • B elektrodrošības grupa – apgūts augstsprieguma elektrodrošības apmācības kurss un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar A elektrodrošības grupu VAI iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās;

 

 • Cz elektrodrošības grupa – iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības zemsprieguma elektroietaisēs UN ir vismaz vienu mēnesi ilgs darba stāžs ar Bz vai B elektrodrošības grupu;

 

 • C elektrodrošības grupa – iegūts vismaz 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis elektrozinībās, pārzinātas drošības prasības augstsprieguma UN zemsprieguma elektroietaisēs un ir vismaz trīs mēnešus ilgs darba stāžs ar B elektrodrošības grupu.

 

Lai pieteiktos elektrodrošības zināšanu pārbaudei pretendentam jāiesniedz vai jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai ID);
 •  iegūto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokuments (piesakoties Cz un C  elektrodrošības grupai);
 • iepriekš iegūtās elektrodrošības grupas apliecinājums (piesakoties Bz, B, Cz vai C elektrodrošības grupai);
 • foto, 3x4cm;

 

iesniegums (privātpersonām);

garantijas vēstule (uzņēmumiem, vēstulē  norādot e-pasta adresi rēķina saņemšanai, ja tā atšķiras no uzņēmuma e-pasta adreses).

 

Lai uzsāktu mācības profesionālās tālākizglītības programmās “Elektromontieris” vai “Elektrotehniķis”, pretendentam jāiesniedz vai jāuzrāda:

 • personu apliecinošs dokuments (pase vai ID);
 • iegūto pamatizglītību apliecinošs dokuments (piesakoties programmā “Elektromontieris”);
 • iegūto vidējo izglītību apliecinošs dokuments (piesakoties  programmā “Elektrotehniķis”);
 • foto, 3×4 cm.

 

iesniegums (privātpersonām);

garantijas vēstule (uzņēmumiem, vēstulē norādot e – pasta adresi rēķina saņemšanai, ja tā atšķiras no uzņēmuma e – pasta adreses).

 

Mācību apguvi apliecinošus dokumentus (t.sk. protokolu izrakstus) uzrādot personu apliecinošu dokumentu var saņemt katru piektdienu Ventspils ielā 58, Rīgā, no plkst. 9.00 – 15.00, 2. stāvā, 232. kab., kā arī citā laikā iepriekš par to vienojoties.

Pieteikties uz mācībām var rakstot mc@sadalestikls.lv vai zvanot  67728928.