Noteikumi

Paldies, ka izmatojat AS “Sadales tīkls” (ST) mājaslapu. Esam pārliecināti, ka šeit jūs atradīsiet visu nepieciešamo informāciju par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un šī mājaslapa jums kļūs par svarīgu informācijas avotu. Lai nerastos dažādi, tostarp, juridiska rakstura pārpratumi, aicinām iepazīties ar mājaslapas lietošanas noteikumiem.
ST mājas lapas lietošanas noteikumi:
1) ST mājaslapas (turpmāk – Mājaslapa) īpašnieks un administrators ir ST. ST ir tiesības grozīt un papildināt Mājaslapas lietošanas noteikumus.
2) Ieejot Mājaslapā, tās lietotājs piekrīt šiem Mājaslapas lietošanas noteikumiem.
3) ST nenes atbildību par Mājaslapas pieejamību lietotājiem bez pārtraukumiem vai kļūdām, kas radušās neparedzētu iemeslu dēļ.
4) ST patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Mājaslapā vai tās saturā, kā arī jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju tai.
5) Mājaslapā sniegtā informācija nav uzskatāma par ST saistošu piedāvājumu, ja vien Mājaslapā nav norādīts pretējais. Mājaslapā ievietotajiem datiem ir tikai informatīvs raksturs.
6) Mājaslapa var saturēt saites uz citām fiziskām vai juridiskām personām piederošām vai pārraudzītām mājaslapām. ST neuzņemas atbildību par citu fizisko vai juridisko personu piederošo vai pārraudzīto mājaslapu saturu vai piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumiem, kas radušies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājaslapā izvietotās saites.
7) Nedrīkst veikt vai pieļaut darbības, kas būtu vērstas pret Mājaslapas sistēmas drošību, stabilitāti un ātrumu. Aizliegts veikt jebkādas darbības, kā rezultātā tiek mainīts Mājaslapas kods, funkcionalitāte vai saturs.
8) ST Mājaslapā esošie autoru darbi, tai skaitā grafiskie attēli, teksts, dati, informācija, dizains, saturiskā un vizuālā informācija ir ST īpašums un autortiesību objekts. Mājaslapas vai tās daļu kopēšana, reproducēšana, pārpublicēšana, glabāšana vai kāda citāda publiska un komerciāla izmantošana ir aizliegta, izņemot, ja ir saņemta ST piekrišana.
9) Plašsaziņas līdzekļi drīkst izmantot informāciju bez ST rakstiskas atļaujas tikai gadījumā, ja izmantotā informācija tiks izmantota nekomerciāliem nolūkiem, saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību normām par autortiesībām, norādot atsauces uz šo Mājaslapu. ST nenes atbildību par pārpublicētās informācijas aktualitāti.
10) Ja netiek ievēroti ST Mājaslapas lietošanas noteikumi ST ir tiesības bez brīdinājuma liegt piekļuvi Mājaslapai.