Doing Business pētījums

Pasaules Bankas pētījums Doing Business (www.doingbusiness.org) ik gadu salīdzina 190 valstu uzņēmējdarbības vidi, uzņēmējdarbību regulējošās administratīvās procedūras un faktorus, kuri to ietekmē, sniedzot investoriem informāciju, ar kādu normatīvo regulējumu un prasībām jārēķinās, uzsākot uzņēmējdarbību attiecīgajā valstī.

Ņemot vērā pētījuma rezultātus, tiek izveidots valstu reitings, kura augšgalā ir valstis ar vislabvēlīgāko vidi uzņēmējdarbības uzsākšanai. Latvijai piešķirtā  vieta Doing Business (DB) reitingā ir viens no faktoriem, kas veicina valsts konkurētspēju, investoru interesi ieguldīt investīcijas Latvijā un tautsaimniecības attīstību. Pasaules Banka Latviju novērtē kā vienu no TOP 30 līderēm, kas veikušas nozīmīgas reformas uzņēmējdarbības veicināšanā.

Katru gadu tiek novērtēta arī elektroenerģijas pieejamība un elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas pakalpojums. AS “Sadales tīkls” tā ir iespēja salīdzināt starp valstīm elektrotīkla pieslēguma pieejamību un sekot līdzi citu valstu praksei, lai elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas pakalpojumu padarītu vienkāršāku un ātrāku.