Elektroapgādes kvalitātes rādītāji

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un līdzsvarotu elektrotīklu attīstību un sasniegtu Eiropas valstu vidējo līmeni, AS “Sadales tīkls” visā Latvijā turpina realizēt nozīmīgus elektroapgādes investīciju projektus, veikt elektrolīniju uzturēšanas un trašu tīrīšanas darbus, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti valsts iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Savukārt, lai elektroapgādes pārtraukumi pēc iespējas mazāk ietekmētu lietotājus, uzņēmumā nepārtraukti tiek pilnveidoti un uzlaboti darba procesi, paaugstināta darbinieku profesionālā kompetence, veiktas personāla un kvalificēto būvdarbu veicēju apmācības.

Iepriekšējos gados paveiktā darba efektivitāti apliecina elektroapgādes kvalitātes rādītāji, kas ietekmē ikvienu Latvijas iedzīvotāju – vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits un ilgums vienam klientam gada laikā. Tiecoties sasniegt Eiropas vidējo līmeni, AS “Sadales tīkls” ir samazinājusi vidējo elektroapgādes pārtraukumu ilgumu vienam klientam no 466 minūtēm 2014.gadā uz 228 minūti 2018.gadā, savukārt vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gada laikā samazināts no 3,7 reizēm 2014.gadā uz 2,4 reizi 2018.gadā. Šajos datos ir iekļauti elektroapgādes kvalitātes rādītāji klientiem Rīgā, kur 2018.gadā vidējais elektroapgādes pārtraukuma ilgums bija 18,6 minūtes un vidējais elektroagādes pārtraukumu skaits vienam klientam gadā – 0,13 reizes.

Vidējais elektroapgādes pārtraukumu ilgums (min) vienam klientam gadā (SAIDI)

Vidējais elektroapgādes pārtraukumu skaits vienam klientam gadā (SAIFI)