Investīcijas

Elektroenerģijas loma ir būtiska gan katra klienta ikdienā, gan tautsaimniecības attīstībai kopumā. Sadales tīkls turpina attīstīt elektrotīklu kā fundamentāli ļoti nozīmīga pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu, veicot ievērojamus elektroapgādes kvalitātes uzlabošanas projektus. Sadales tīkls  ik gadu veic ievērojamus elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošanas projektus, kas prasa ilgtermiņa investīcijas.

Lai iedzīvotājiem visā Latvijā paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas kvalitāti un drošumu, Sadales tīkls 2019. gadā elektrotīkla attīstībā ieguldīs 94 miljonus eiro, plānveidīgi veicot:

  • elektrotīkla atjaunošanu;
  • vidējā sprieguma elektrotīkla automatizāciju;
  • vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās;
  • 0,23kV elektrotīkla rekonstrukciju Rīgas vēsturiskajā centrā;
  • sprieguma kvalitātes uzlabošanu.;
  • uzstādot elektrotīklā viedos elektroenerģijas skaitītājus.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2019. gadā Sadales tīkls kopumā plāno atjaunot un rekonstruēt 1 600 km zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīniju, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju plānots pārbūvēt par kabeļu līnijām plānots veikt 55 km garumā, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 550 transformatoru apakšstacijas.