Investīcijas

Elektroenerģijas loma ir būtiska gan katra klienta ikdienā, gan tautsaimniecības attīstībai kopumā. Sadales tīkls turpina attīstīt elektrotīklu kā fundamentāli ļoti nozīmīga pakalpojuma tehnisko nodrošinājumu, veicot ievērojamus elektroapgādes kvalitātes uzlabošanas projektus. Sadales tīkls  ik gadu veic ievērojamus elektroapgādes kvalitātes un drošuma uzlabošanas projektus, kas prasa ilgtermiņa investīcijas.

Lai iedzīvotājiem visā Latvijā paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas kvalitāti un drošumu, Sadales tīkls 2020. gadā elektrotīkla atjaunošanā un rekonstrukcijā ieguldīs vairāk nekā 59 miljonus eiro, plānveidīgi veicot:

  • elektrotīkla atjaunošanu;
  • vidējā sprieguma elektrotīkla automatizāciju;
  • vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās;
  • 0,23kV elektrotīkla rekonstrukciju Rīgas vēsturiskajā centrā;
  • sprieguma kvalitātes uzlabošanu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, 2020. gadā Sadales tīkls kopumā plāno atjaunot un rekonstruēt 1 600 km zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīniju, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 420 transformatoru apakšstacijas.