Iepirkumu procedūru ziņojumi

Identifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums
IPR-48048 Universālās traktortehnikas ar frontālo iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV spriegumdarbiem iegāde
IPR-48119 Hidropacēlāju pašizgājēju uz kāpurķēdēm piegāde
IPR-48297 Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde
IPR-48467 Spaiļu un citu piederumu iegāde
IPR-49210 Speciālā transporta rezerves daļu iegāde
IPR-49212 Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu iegāde
IPR-49308 Kabeļu aizsargcauruļu iegāde
IPR-49562 Dispečervadības sistēmas gala iekārtu nomaiņa 2018.-2019.gadam
IPR-50292 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 2019. – 2020. gadā
IPR-51105 Pārsprieguma novadītāju iegāde
IPR-51106 Kailvadu iegāde
IPR-51708 Elektrolīniju montāžas elementu iegāde
IPR-52589 Kontroluzskaites sadalņu iegāde
IPR-53642 Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde
IPR-54942 Operatīvo apzīmējumu piegāde
IPR-55979 Zemsprieguma kabeļu iegāde
IPR-56604 Sadalņu iegāde
IPR-57333 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS “Sadales tīkls
IPR-58301 Stabu koksnes iegāde
IPR-58384 Kabeļu uzmavu iegāde
IPR-58716 Vidsprieguma kabeļu piegāde
IPR-59074 Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde
IPR-59075 Koksnes konservanta iegāde
IPR-59371 Gaisvadu līniju jaudas slēdžu piegāde
IPR-59879 Gaisvadu līniju piederumu piegāde
IPR-60765 DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS “Sadales tīkls” 2020.-2022.gadā
IPR-61439 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā
IPR-61485 Uzturēšanas remonta darbi AS “Sadales tīkls” ar darbuzņēmējiem no 2020.gada līdz 2022.gadam
IPR-61717 Gaisvadu līniju piederumu piegāde
IPR-62222 Stabu koksnes iegāde
IPR-62570 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā