Iepirkumu procedūru ziņojumi

Identifikācijas Nr. Iepirkuma nosaukums
IPR-48048 Universālās traktortehnikas ar frontālo iekrāvēju, ekskavācijas iekārtu aizmugurē un papildus izlici personāla pacēlāja groza 20kV spriegumdarbiem iegāde
IPR-48119 Hidropacēlāju pašizgājēju uz kāpurķēdēm piegāde
IPR-48297 Sekundāro modulāro slēgiekārtu iegāde
IPR-48467 Spaiļu un citu piederumu iegāde
IPR-49210 Speciālā transporta rezerves daļu iegāde
IPR-49212 Speciālās tehnikas remonta un uzturēšanas pakalpojumu iegāde
IPR-49308 Kabeļu aizsargcauruļu iegāde
IPR-49562 Dispečervadības sistēmas gala iekārtu nomaiņa 2018.-2019.gadam
IPR-50292 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde 2019. – 2020. gadā
IPR-51105 Pārsprieguma novadītāju iegāde
IPR-51106 Kailvadu iegāde
IPR-51708 Elektrolīniju montāžas elementu iegāde
IPR-52589 Kontroluzskaites sadalņu iegāde
IPR-53642 Zemsprieguma piekarkabeļu iegāde
IPR-54942 Operatīvo apzīmējumu piegāde
IPR-55979 Zemsprieguma kabeļu iegāde
IPR-56604 Sadalņu iegāde
IPR-57333 0.4-20kV elektropārvades līniju trašu tīrīšanai AS “Sadales tīkls
IPR-58012 Par dalību AS “Latvijas valsts meži” klientu apkalpošanas programmas STABILITĀTE ietvaros rīkotajās sarunās “Par stabu koksnes piegādi 2019.gadā” un par stabu koksnes piegādes līguma slēgšanu ar AS “Latvijas valsts meži”
IPR-58301 Stabu koksnes iegāde
IPR-58384 Kabeļu uzmavu iegāde
IPR-58716 Vidsprieguma kabeļu piegāde
IPR-59074 Zemsprieguma ārtipa strāvmaiņu piegāde
IPR-59075 Koksnes konservanta iegāde
IPR-59371 Gaisvadu līniju jaudas slēdžu piegāde
IPR-59539 Kailvadu un pārklātu vadu piegāde
IPR-59879 Gaisvadu līniju piederumu piegāde
IPR-60765 DVS gala iekārtu rekonstrukcija AS “Sadales tīkls” 2020.-2022.gadā
IPR-60934 Speciālās tehnikas rezerves daļas un remonts
IPR-61262 Instrumentu un aprīkojuma iegāde
IPR-61439 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā
IPR-61485 Uzturēšanas remonta darbi AS “Sadales tīkls” ar darbuzņēmējiem no 2020.gada līdz 2022.gadam
IPR-61717 Gaisvadu līniju piederumu piegāde
IPR-61751 Elektropārvades līniju trašu tīrīšanas frēzes iepirkums
IPR-62222 Stabu koksnes iegāde
IPR-62437 Par dalību AS “Latvijas valsts meži” klientu apkalpošanas programmas STABILITĀTE ietvaros rīkotajās sarunās “Par stabu koksnes piegādi 2020.gadā” un par stabu koksnes piegādes līguma slēgšanu ar AS “Latvijas valsts meži”
IPR-62570 Viedo elektroenerģijas skaitītāju, datu savākšanas iekārtu un uzskaites datu nolasīšanas sistēmas piegāde, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja infrastruktūrā esošo G3-PLC skaitītāju un datu koncentratoru integrācija kopējā risinājumā
IPR-62635 Piekarkabeļu iegāde
IPR-62726 Universālais brigādes traktors
IPR-63464 Gaisvadu līniju piederumu piegāde
ST 2021/14 Elektroenerģijas iepirkums AS “Sadales tīkls” vajadzībām