Nekustamie īpašumi

Detalizētāku informāciju par nomas objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67726218 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi airita.runika@sadalestikls.lv.
Detalizētāku informāciju par izsoles objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 64810321 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi tatjana.gredzena@sadalestikls.lv.

Atbalsta pasākumi sakarā ar Covid-19 izplatību:
Nomniekam SIA “Andelita” piemēroti atbalsta pasākumi (de minimis atbalsta piešķiršana) par 2020.gada novembri un 2020.gada decembri.

Publicēšanas datums Adrese Kadastra numurs/apzīmējums Platība Statuss
05.01.2021
01000510145001 120 m2 Nomātais nekustāmais īpašums
25.01.2021
01000192004001 8.20 m2 Nomātais nekustāmais īpašums