Nekustamie īpašumi

Detalizētāku informāciju par nomas objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67726218 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi airita.runika@sadalestikls.lv.
Detalizētāku informāciju par izsoles objektiem iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 64810321 vai rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi tatjana.gredzena@sadalestikls.lv.

Atbalsta pasākumi sakarā ar Covid-19 izplatību:
Nomniekam SIA “Andelita” piemēroti atbalsta pasākumi (de minimis atbalsta piešķiršana) par 2020.gada novembri un 2020.gada decembri.

Publicēšanas datums Adrese Kadastra numurs/apzīmējums Platība Statuss
04.06.2021
Slāvu iela
23, k-1, Rīga
01000710049001 38.5 m2 Nomāt paredzētais nekustāmais īpašums
07.06.2021
0100 121 1289 025 002 44 m2 Nomāt paredzētais nekustāmais īpašums
08.06.2021 0100 005 0058 001 142.8 m2 Nomāt paredzētais nekustāmais īpašums