Sarunas ar kvalificētajiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
07.08.2020 "20 kV EPL atjaunošana līnijā L-4087, no balsta Nr.54 līdz TP-4087, Ļaudonas pagasts, Madonas novads", IO-108039. 14:00 17.08.2020
07.08.2020 "20 kV EPL PL-27 atjaunošana no balsta Nr.23 līdz balstam Nr.68, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads", IO-113900. 14:00 17.08.2020
07.08.2020 "20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-2055, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads", IO-130275. 14:00 17.08.2020
07.08.2020 "20 kV EPL LN6006 atjaunošana, Sēlpils pagasts, Salas novads", IO-114057. 14:00 17.08.2020
07.08.2020 "20 kV GVL LN-290 atjaunošana no balsta Nr. 1 līdz balstam Nr. 39 un demontāža no balsta Nr. 39 līdz balstam Nr. 93 Šķaunes pagastā, Dagdas novadā", IO-127951. 14:00 17.08.2020
07.08.2020 "20 kV GVL LN-203 no A-203-20 līdz balstam Nr. 236 atjaunošana Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā", IO-127742. 14:00 17.08.2020
07.08.2020 "20 kV GVL LN-26 no A-26-3 līdz balstam Nr. 161 atjaunošana Rožupes pagastā, Līvānu novadā", IO-127740. 14:00 17.08.2020
07.08.2020 "20 kV EPL atjaunošana līnijā GL-27 no balsta Nr.25 līdz balstam Nr.44, Gulbene, Stradu pagasts, Gulbenes novads", IO-122435. 14:00 18.08.2020
07.08.2020 "20kV GVL AL-29 no KP Sauleskalns līdz balstam Nr. 56 atjaunošana, Veclaicenes pagasts., Alūksnes novads.", IO-123790. 14:00 18.08.2020
10.08.2020 "A-9212, A-9202 atjaunošana, Lībagu pagasts, Talsu novads", IO-125633 14:00 18.08.2020
10.08.2020 "20kV GVL A-0720 atjaunošana Valdgales pagastā, Talsu novadā", IO-129411 14:00 18.08.2020
10.08.2020 "A-08 (b.Nr.180- b.Nr.152) un (b.Nr.143- b.Nr.126), A-0801 atjaunošana, Valdgales pagasts, Talsu novads", IO-125115 14:00 18.08.2020
10.08.2020 "A-0655 atjaunošana, Laidzes pagasts, Talsu novads", IO-123871 14:00 18.08.2020
10.08.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Pierīgas tehniskās daļas Ķekavas nodaļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi. 14:00 24.08.2020
10.08.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Pierīgas tehniskās daļas Ķekavas nodaļā", kontroltāmes Ķekavas nodaļa 14:00 24.08.2020
10.08.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Pierīgas tehniskās daļas Ķekavas nodaļā", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli. 14:00 24.08.2020
10.08.2020 "A-046 (b.Nr.78- b.Nr.132) atjaunošana Valdemārpils lauku teritorija, Talsu novads", IO-130711 14:00 18.08.2020
10.08.2020 "A-06 (b.Nr.194- b.Nr.232) atjaunošana Vandzenes pagasts, Talsu novads", IO-125634. 14:00 24.08.2020
10.08.2020 "A-06 (b.Nr.131- b.Nr.145) atjaunošana, Laidzes pagasts, Talsu novads", IO-125632. 14:00 24.08.2020
10.08.2020 "A-076 (b.Nr.24- b.Nr.135), A-046 (b.Nr.135- b.Nr.169), A-066 (b.Nr.106- b.Nr.148) Vandzenes pagasts, Talsu novads", IO-123872. 14:00 24.08.2020
10.08.2020 Kontroluzskaišu sakārtošanas darbi Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Balvu tīklu nodaļas Balvu 5. iecirknī 14:00 17.08.2020
10.08.2020 Ziemeļu tehniskās daļas Valmiera nodaļas 4. iecirkņa transformatoru apakšstaciju kontroluzskaišu sakārtošana 14:00 17.08.2020
11.08.2020 "TP7282 Z1, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads IO-61564" 14:00 19.08.2020
11.08.2020 "Ārējā elektroapgāde 18. novembra iela 146, Daugavpils (pieteikums Nr. 112113199)" 14:00 24.08.2020
11.08.2020 Pierīgas tehniskās daļas Siguldas nodaļas 1., 2. un 3. iecirkņa transformatoru apakšstaciju kontroluzskaišu sakārtošana 14:00 18.08.2020
11.08.2020 Kontroluzskaišu sakārtošanas darbi Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Madonas tīklu nodaļas Madonas 1. Iecirknī (otrā kārta) 14:00 18.08.2020
12.08.2020 Kontroluzskaišu sakārtošanas darbi Tukuma tīklu nodaļas 7. iecirknī 14:00 19.08.2020
12.08.2020 Rietumu tehniskās daļas Liepājas nodaļas 7. iecirkņa transformatoru apakšstaciju kontroluzskaišu sakārtošana 14:00 19.08.2020
12.08.2020 "20 kV GVL LN-206 no SP-218 līdz balstam Nr.163 atjaunošana Čornajas pagastā, Rēzeknes novadā", IO-122706. 14:00 20.08.2020
12.08.2020 "20 kV GVL LN-2326 un LN-2331 atjaunošana Sutru pagastā, Līvānu novadā", IO-122708. 14:00 20.08.2020
12.08.2020 Rietumu tehniskās daļas Ventspils nodaļas 1., 3., 4. iecirkņu transformatoru apakšstaciju kontroluzskaišu sakārtošana 14:00 19.08.2020
12.08.2020 "20kV GVL N8251 (1-53) pārbūve Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā IO-124548" 14:00 20.08.2020
12.08.2020 "20kV GVL N8306 pārbūve Šķēdes pagastā, Saldus novadā IO-124550" 14:00 20.08.2020
12.08.2020 Austrumu tehniskās daļas Preiļu nodaļas 2. iecirkņa transformatoru apakšstaciju kontroluzskaišu sakārtošana 14:00 19.08.2020
13.08.2020 "0.4/0.23kV elektrotīkla pārbūve Rīgā, Bruņinieku ielā 74, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92 (2.zona), IO-72228" 14:00 21.08.2020
13.08.2020 "E562 (b.Nr.1 - b.Nr.31), E5624 atjaunošana Dobeles pag., Dobeles nov.", IO-123331 14:00 21.08.2020
13.08.2020 "E562 (b.Nr.63 - b.Nr.82) atjaunošana Dobeles pagasts, Dobeles novads", IO-123406 14:00 21.08.2020
13.08.2020 „20 kV EPL pārbūve līnijā SL-29 no A/st.21 līdz balstam Nr.89, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads”, IO-130554. 14:00 21.08.2020
13.08.2020 „0,4 kV EPL pārbūve pie TP5534, Jaunzundāni, Mežāres pagasts, Krustpils novads”, IO-79812. 14:00 21.08.2020
13.08.2020 „20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T-2024, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads”, IO-79176. 14:00 21.08.2020
12.08.2020 Kontroluzskaišu sakārtošanas darbi Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Jēkabpils tīklu nodaļas Jēkabpils 7. iecirknī 14:00 19.08.2020
12.08.2020 Kontroluzskaišu sakārtošanas darbi Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Madonas tīklu nodaļas Madonas 3. iecirknī 14:00 19.08.2020
13.08.2020 Austrumu tehniskās daļas Preiļu nodaļas 3. iecirkņa transformatoru apakšstaciju kontroluzskaišu sakārtošana 14:00 20.08.2020
13.08.2020 Austrumu tehniskās daļas Preiļu nodaļas 4. iecirkņa transformatoru apakšstaciju kontroluzskaišu sakārtošana 14:00 20.08.2020
13.08.2020 "20 kV EPL pārbūve līnijā RL-22[12 no balsta Nr.547 līdz balstam Nr. 577 un nozares L-2072 (atjaunošana), Rankas pagasts, Gulbenes novads", IO-123810. 14:00 25.08.2020
13.08.2020 "20 kV EPL pārbūve līnijā RL-22[12 no KP Ranka līdz balstam Nr.547 Rankas pagasts, Gulbenes novads", IO-123812. 14:00 25.08.2020
13.08.2020 Kontroluzskaišu sakārtošanas darbi Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Madonas tīklu nodaļas Madonas 2. iecirknī 14:00 20.08.2020
14.08.2020 "20 kV EPL atjaunošana līnijā RL-281 no T-2028 līdz T-2029, Rankas pagasts, Gulbenes novads", IO-123805. 14:00 24.08.2020
14.08.2020 "20 kV EPL atjaunošana līnijā RL-281 no T-2029 līdz KP Celmiņi, Rankas pagasts, Gulbenes novads.", IO-123802 14:00 24.08.2020
14.08.2020 "20 kV EPL pārbūve līnijā RL-22 no balsta nr. 311 līdz balstam nr. 333, Rankas pagasts, Gulbenes novads.", IO-123808. 14:00 24.08.2020
14.08.2020 "T-8024 "Zutis" 20/0,4kV tīkla pārbūve Salacgrīvas novada Salacgrīvas pagastā", IO-74212 14:00 24.08.2020
14.08.2020 "20 kV GVL LR-34 (no b.Nr.53 līdz T-1699) un NR34-22 pārbūve Rūjienas novada Rūjienas pilsētā un Naukšēnu novada Ķoņu pagastā", IO-84689 14:00 24.08.2020
14.08.2020 "A-69 (b.Nr.449 - b.Nr.499) atjaunošana Penkules pagasts, Auru pagasts, Dobeles novads", IO-130257. 14:00 26.08.2020
14.08.2020 Ziemeļu tehniskās daļas Smiltenes nodaļas 2. un 3. iecirkņa transformatoru apakšstaciju kontroluzskaišu sakārtošana 14:00 21.08.2020
14.08.2020 Kontroluzskaišu sakārtošanas darbi Ziemeļaustrumu tehniskās daļas Madonas tīklu nodaļas Madonas 6. iecirknī 14:00 21.08.2020