Sarunas ar kvalificētajiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
22.05.2020 "Sadalņu elementu maiņa, sadalņu un transformatoru uzstādīšana / nomaiņa esošās vietās", pielikums Nr. 2 Etalondarbi. 14:00 08.06.2020
22.05.2020 "Sadalņu elementu maiņa, sadalņu un transformatoru uzstādīšana / nomaiņa esošās vietās", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli. 14:00 08.06.2020
22.05.2020 "Sadalņu elementu maiņa, sadalņu un transformatoru uzstādīšana / nomaiņa esošās vietās", pielikums Nr. 4 Kontroltāmes. 14:00 08.06.2020
01.06.2020 "Radiotorņu tehniskās apsekošanas pakalpojumi" 14:00 15.06.2020
01.06.2020 "Radiotorņu remonta pakalpojumi" 14:00 15.06.2020
22.05.2020 "Ganību iela 103, Ventspils (pieteikums Nr.110623199)" 14:00 04.06.2020
25.05.2020 "20 kV gaisvadu līnijas LN-22 pārbūve no A/st 231 līdz b.Nr.334 Višķu pagastā, Daugavpils novadā.", IO-110024. 14:00 04.06.2020
25.05.2020 "20kV GVL LN-24 pārbūve no A/st 231 līdz b.Nr.286 Višķu pag.,Daugavpils novadā.", IO-110318. 14:00 04.06.2020
27.05.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Rietumu tehniskās daļas Liepājas nodaļā" Kontroltāmes Liepāja Pielikums 4. 14:00 08.06.2020
27.05.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Rietumu tehniskās daļas Ventspils nodaļā" Kontroltāmes Ventspils Pielikums 4. 14:00 08.06.2020
27.05.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Rietumu tehniskās daļas Liepājas nodaļā" Pielikums_Nr.2 Etalondarbi 14:00 08.06.2020
27.05.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Rietumu tehniskās daļas Liepājas nodaļā" Pielikums_Nr.3 Elektromateriāli 14:00 08.06.2020
25.05.2020 "Mazās Druvas, Skrudalienas pag., Daugavpils novads" 14:00 08.06.2020
27.05.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Rietumu tehniskās daļas Ventspils nodaļā" Pielikums_Nr.2 Etalondarbi 14:00 08.06.2020
27.05.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Rietumu tehniskās daļas Ventspils nodaļā" Pielikums_Nr.3 Elektromateriāli 14:00 08.06.2020
26.05.2020 “0,4kV EPL pārbūve pie TP-6023, L-1, L-3, L-5, Višķi, Višķu pagasts, Daugavpils novads.”, IO-114121. 14:00 04.06.2020
26.05.2020 "Elektroapgādes pieslēguma veselības veicināšanas pakalpojumu centram "Jaunsētas" (kadastra apz,3690080059), Ziemera pagastā, Alūksnes novadā", piet.Nr. 106513190 un 106523193. 14:00 05.06.2020
27.05.2020 "TP-7599; TP-7513; TP-7546 0,4kV EPL pārbūve Bērzciems, Engures pag., Engures nov.", IO-101462. 14:00 04.06.2020
26.05.2020 "10kV kabellīniju TP771-TP2402, TP771-TP1507, TP283-TP580, TP580-TP1507 pārbūve, transformatoru apakšstaciju TP1507 un TP771 automatizācija Pļavniekos, Rīgā, IO-139388" 14:00 04.06.2020
26.05.2020 “0,4 kV GVL pie TP-7041 pārbūve Vecdomē, Dagdas pagastā, Dagdas novadā”, IO-83446. 14:00 04.06.2020
26.05.2020 “20 un 0.4kV EPL pārbūve pie TP-1070, L-1 Bebrenes pagastā, Ilūkstes novadā”, IO-85894. 14:00 04.06.2020
02.06.2020 "0,4 kV GVL no TP-4008 pārbūve Rukmaņos, Kalniešu pagastā, Krāslavas novadā", IO-109116. 14:00 10.06.2020
02.06.2020 "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-245, Stacijas un Stadiona ielās, Daugavpilī", IO-123682. 14:00 10.06.2020
02.06.2020 "0,4 kV EPL Z1 pārbūve pie T17271 Andžānos, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā", IO-127997. 14:00 10.06.2020
02.06.2020 "0,4kV EPL pārbūve pie TP-8002 Garbari, Cirmas pagasts, Ludzas novads", IO-128432. 14:00 10.06.2020
27.05.2020 „20kV slēgiekārtas pārbūve T-1116, Pirmā iela 38B, Ādaži, Ādažu novads”, IO-57785. 14:00 05.06.2020
28.05.2020 „TP-7175 "Bukuļi" z-1, z-3, Džūkstes pag., Tukuma nov.”, IO-130686 14:00 08.06.2020
28.05.2020 „Ražotnes 1.kārta ārējā elektroapgāde, Zivju iela 3 k-2, Rīga”, pieteikumu Nr. 117937192. 14:00 05.06.2020
27.05.2020 "0,4 kV EPL pārbūve pie T-3635 Mežniecības iela, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads", IO-107626. 14:00 04.06.2020
27.05.2020 "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1394, Kalpaki, Apes pagasts, Apes novads", IO-78042. 14:00 04.06.2020
27.05.2020 "20 kV EPL JL-24, posmā no b. Nr.114-134 un posmā no b. Nr.143-158, LN-6149, pārbūve, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads", IO-104428. 14:00 04.06.2020
27.05.2020 "20 kV EPL pārbūve līnijā ML-29 no atdalītāja M-29-3, līdz balstam Nr.233 Aronas pagasts, Cesvaines lauku teritorija, Madonas un Cesvaines novadi", IO-107409. 14:00 04.06.2020
28.05.2020 „T36155 "Centība" z-2, Bērzes pag., Dobeles nov.”, IO-130580 14:00 08.06.2020
01.06.2020 "0,4 kV EPL atjaunošana pie TP6156, F-2, F-4, Bērzieši, Kalna pagasts, Jēkabpils novads", IO-131479. 14:00 08.06.2020
01.06.2020 "20 kV EPL JL-32 atjaunošana no balsta Nr.3 līdz balstam Nr.24, Sunākstes pagasts, Jaunjelgavas novads", IO-130342. 14:00 08.06.2020
01.06.2020 "A-285 (285/6 - b.Nr.164) atjaunošana Jaunsvirlaukas pagasts un Vircavas pagasts, Jelgavas novads", IO-113722 14:00 11.06.2020
01.06.2020 "A-2016 (b.Nr.1 - b.Nr.9), A-2017 un A-2030 atjaunošana Sesavas pagasts, Jelgavas novads", IO-125006 14:00 11.06.2020
01.06.2020 "A-2044 (b.Nr.1 - b.Nr.17) atjaunošana Sesavas pagasts, Jelgavas novads", IO-127456 14:00 11.06.2020
01.06.2020 "A-20 (b.Nr.1 - b.Nr.38) atjaunošana Elejas pagasts, Jelgavas novads", IO-127446 14:00 11.06.2020
01.06.2020 "A-215 (b.Nr.29 - b.Nr.49) atjaunošana Lielplatones pagasts, Jelgavas novads ", IO-127450 14:00 11.06.2020
01.06.2020 "A-204 (b.Nr.1 - b.Nr.46) atjaunošana Elejas pagasts un Sesavas pagasts, Jelgavas novads", IO-131944 14:00 11.06.2020
02.06.2020 "A-66 (A/st43 - b.Nr.37), TP-1609 "Pampes", TP-6613 "Riekstu ceļš", Jelgava", IO-88108 14:00 10.06.2020
02.06.2020 "TP-6414 "Sviņņi" Z-1, Z-2 Cenu pagasts, Ozolnieku nov.", IO-127921 14:00 10.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Valmieras-Smiltenes nodaļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Valmieras-Smiltenes nodaļā", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Valmieras-Smiltenes nodaļā", kontroltāmes Valmieras-Smiltenes nodaļa. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Cēsu nodaļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Cēsu nodaļā", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Cēsu nodaļā", kontroltāmes Cēsu nodaļa. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Limbažu nodaļā", pielikums Nr. 2 Etalondarbi. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Limbažu nodaļā", pielikums Nr. 3 Etalonmateriāli. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 "Pilna servisa pieslēgumu maksas objektu izbūve AS "Sadales tīkls" Ziemeļu tehniskās daļas Limbažu nodaļā", kontroltāmes Limbažu nodaļa. 14:00 17.06.2020
03.06.2020 “20 kV GVL LN-8100 un LN-8106 pārbūve Pureņu pagastā, Ludzas novadā”, IO-125564. 14:00 12.06.2020
03.06.2020 “20 kV GVL C5557 un T15557 pārbūve Rožupes pagastā, Līvānu novadā”, IO-125566. 14:00 12.06.2020
03.06.2020 “20 kV GVL LN-27 posma no balsta Nr.104 līdz A-27-1 pārbūve Cirmas pagastā, Ludzas novadā”, IO-125580. 14:00 12.06.2020