Sarunas ar kvalificētajiem piegādātājiem

Izsludināts Paredzamā līguma priekšmets Piedāvājuma iesniegšana
26.11.2020 "TP-4105, Z-1, Z-2-1, Rosme, Iecavas novads", IO-129552. 14:00 07.12.2020
26.11.2020 "34087#A8084_atjaunošana, balsts Nr.28-80, Remtes pagasts, Brocēnu novads IO-146611" 14:00 09.12.2020
26.11.2020 "A8082 balsts Nr.16-64, Remtes pagasts, Brocēnu novads IO-149141" 14:00 09.12.2020
26.11.2020 "TP-7118 "Lanciņi" z-1, z-4, TP-7143 "Dzintarzemes HES" z-4 Džūkstes pag., Tukuma nov.", IO-132826. 14:00 07.12.2020
27.11.2020 „TP-4320 Z-4, Z-5, Īslīces pagasts, Bauskas novads”, IO-126683 14:00 08.12.2020
27.11.2020 „TP-3412 Z-3, TP-3406 Z-4, Zālīte, Iecavas novads”, IO-129548 14:00 08.12.2020
27.11.2020 „TP-0722, "Ģibzde" Valdgales pag., Talsu raj.”, IO-132708 14:00 08.12.2020
27.11.2020 0.4kV tīkla Z-42 pārbūve, Pumpuri, Jūrmala", IO-82433. 14:00 07.12.2020
27.11.2020 "0,4 kV tīkla Z-8841-1 un Z-8841-3 pārbūve, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā", IO-132652. 14:00 07.12.2020
27.11.2020 "20kV GVL A-0432[2 no b.127 līdz b.188 atjaunošana Straupciems, Salas pagasts, Babītes novads", IO-144171. 14:00 07.12.2020
27.11.2020 "0,4 kV EPL pārbūve pie TP5131, F-2, Smanos, Variešu pagastā, Krustpils novadā", IO-130338. 14:00 08.12.2020
27.11.2020 "0.4kV T-2003 L-4 un T-2612 L-1, L-2 pārbūve, Rimstavas, Viesturi, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads", IO-130230. 14:00 08.12.2020
27.11.2020 "20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-7018, "Ādmiņi", Staburaga pagasts, Jaunjelgavas novads", IO-128017. 14:00 08.12.2020
30.11.2020 „A-63 (b.Nr.95 - b.Nr.124), A-6326, TP-6326 "Gateris" Valgundes pagasts, Jelgavas novads”, IO-112165 14:00 09.12.2020
30.11.2020 „A-5826, TP-5826 "Mežvidi" Jaunsēži, Jaunpils pag., Jaunpils nov.”, IO-133162. 14:00 09.12.2020
30.11.2020 „TP-3301, Z-2, Z-5, Z-6, Z-10, Vecumnieki, Vecumnieku novads”, IO-113595 14:00 09.12.2020
27.11.2020 „Viesnīcas ārējā elektroapgāde, Priežkalni A, Mārupes novads”, pieteikuma Nr. 131349203. 14:00 07.12.2020
30.11.2020 "A-742 (b.Nr.86- b.Nr.140), A-7216 rekonstrukcija, Smārdes pagasts, Tukuma novads", IO-125849 14:00 10.12.2020
30.11.2020 "Elektroapgādes drošuma uzlabošana līnijā F5#A/st.30 no TP-349 līdz T-10204, Daugavpils", IO-134923. 14:00 08.12.2020
30.11.2020 "T35619 "Bērzbeķe" Dobeles pag., Dobeles nov.", IO-125787 14:00 10.12.2020
30.11.2020 "0,4 kV EPL pārbūve pie T65703, Z2 un Z3, Zīlānu darbnīcas, Kūku pagasts, Krustpils novads", IO-130339. 14:00 08.12.2020
30.11.2020 "0,4 kV EPL pārbūve pie T-3302, F-2, Kozlova, Šķibēnu pagasts, Viļakas novads", IO-130352. 14:00 08.12.2020
30.11.2020 "TP-8602 "Kliblapsas" 0,4kV EPL pārbūve Pūres pagasta, Tukuma novadā", IO-127323 14:00 10.12.2020
01.12.2020 "20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-4112, Robežnieki, Kalsnavas pagasts, Madonas novads ", IO-128402. 14:00 10.12.2020
02.12.2020 "T-2509 "PAUPI" 20/0,4kV tīkla pārbūve Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads", IO-132678. 14:00 11.12.2020
02.12.2020 "T-3834 "Saltupi" Z-1 0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Launkalnes pagastā", IO-132690. 14:00 11.12.2020
02.12.2020 "T-2114 "Lisa" 20/0.4kV tīkla pārbūve Raunas novada Raunas pagastā", IO-63673. 14:00 11.12.2020
02.12.2020 "0.4kV GVL no TP7108 pārbūve Kurmāles pagastā un Kuldīgas pilsētā IO-82927" 14:00 10.12.2020
03.12.2020 "Jauna sekcionējoša jaudas slēdža L-28C izbūve Aglonas pagastā, Aglonas novadā", IO-70306. 14:00 14.12.2020
02.12.2020 "Ārējā elektroapgāde, "Jaunžūras", Raunas pagasts, Raunas novads" TN Nr. 126675209 14:00 10.12.2020
03.12.2020 "Līnijas L24#A/st.90 drošuma uzlabošana", IO-133142. 14:00 14.12.2020
03.12.2020 "Līnijas L26#A/st.232 drošuma uzlabošana", IO-133146. 14:00 14.12.2020
03.12.2020 ”Transformatoru apakšstacijas TP_142 pārvietošana Aizputes ielā 1A, Jūrmalā”, TN Nr. 30AT10-07/530. 14:00 11.12.2020
03.12.2020 ”20 kV gaisvadu līnijas pārbūve kabeļlīnijā Stelpes, Alpi, Alderi, Ādažu novads”, TN Nr. 30AT00-04/TN-6612; 30AT00-04/TN-6809. 14:00 11.12.2020
04.12.2020 "20 kV GVL LN-31 pārbūve no b.Nr.253 līdz b.Nr.301 Medumu pagastā, Daugavpils novadā", IO-123308. 14:00 14.12.2020
04.12.2020 "20 kV GVL LN-2073 un TP-2073 pārbūve Aizkalnes pagastā, Preiļu novadā", IO-125569. 14:00 14.12.2020
04.12.2020 "20 kV GVL LN-360 no balsta Nr.172 līdz balstam Nr.126 pārbūve Viļānu pagastā, Viļānu novadā", IO-125579. 14:00 14.12.2020
04.12.2020 "0,4 kV EPL pārbūve pie TP-5162 Pustinkā, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā", IO-127990. 14:00 14.12.2020
04.12.2020 „0.4kV tīkla Z-8504-2 pārbūve, Sējas novads”, IO-32314. 14:00 14.12.2020
04.12.2020 „20kV līnijas A-86 pārbūve posmā no balsta Nr.192 līdz balstam Nr.170 Inčukalna novadā”, IO-133834. 14:00 14.12.2020