Tehnisko specifikāciju saraksts

Grupa

01 Piederumi gaisvadu līnijām
08 Kabeļi
09 Kabeļu montāžas materiāli
18 Pārsprieguma un loka aizsardzības ierīces
20 Smērvielas
25 Vidsprieguma drošinātāji
27 Vidsprieguma mērmaiņi
28 Vidsprieguma slēgiekārta