Tehnisko specifikāciju saraksts

Grupa

01 Piederumi gaisvadu līnijām
04 Spriegumaktīvo darbu aprīkojums 
08 Kabeļi
09 Kabeļu montāžas materiāli
10 Kompaktās transformatoru apakšstacijas
13 Marķējumi, apzīmējumi, drošības zīmes
15 Mērinstrumenti 
16 Instrumenti un aprīkojums
19 RAA un DVS iekārtas
25 Vidsprieguma drošinātāji
27 Vidsprieguma mērmaiņi
28 Vidsprieguma slēgiekārta
30 Zemsprieguma komutācijas aparāti
50 Transportlīdzekļi un palīgiekārtas