Prakses iespējas

Sadales tīkls katru gadu nodrošina mācību prakses iespējas ar stipendiju visā Latvijā. Tā kā uzņēmumā pamatdarbības profesijas ir elektroinženieris (releju jomā, būvuzraudzībā, ekspluatācijā, attīstībā, dispečervadībā, viedo skaitītāju jomā u.c.), elektrotīklu dispečers, meistars, elektrotehniķis, elektromontieris, mūsu prioritāte ir elektrotehnisko zinību audzēkņi un studenti.

Izglītības iestāžu audzēkņus un studentus aicinām pieteikties praksei, norādot vēlamo:

  • prakses vietu un virzienu;
  • prakses laiku, izglītības iestādi;
  • mācību kursu;
  • sekmes mācībās;
  • mācību programmu.

Pretendentus vērtēsim pēc iepriekšējās prakses pieredzes Sadales tīkls (ja tāda ir bijusi), motivācijas un intereses apgūt praktiskās iemaņas uzņēmumā, sekmēm un komunikācijas spējām.

Pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas, mēs ar Jums sazināsimies par iespējām nodrošināt praksi Jūsu norādītājā laikā, vietā un prakses virzienā.

 

Gaidām praksē! Būs interesanti!

IESPĒJAMIE PRAKSES VIRZIENI:

Praktikants/-e remontu un būvniecības virzienā
Praktikants/-e releju aizsardzības un telemehānikas virzienā
Praktikants/-e tīkla pārvaldības (ekspluatācijas) virzienā
Praktikants/-e elektroenerģijas uzskaites virzienā
Praktikants/-e elektrisko tīklu attīstības virzienā (tikai RTU un LLU elektrozinību studentiem)