Valde

Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Valdes nolikums saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem, Komerclikumu un citiem uzņēmuma saistošiem tiesību aktiem nosaka Sadales tīkls Valdes darbības principus.

Sandis Jansons 

Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

Pilnvaru termiņš 04.2023.

Atbildība: personāla vadība, komunikācijas, Mācību centrs

E-pasts: sandis.jansons@sadalestikls.lv

Jānis Kirkovalds

Valdes loceklis, attīstības direktors

Pilnvaru termiņš 04.2023.

Atbildība: elektrotīkla attīstība, dispečervadība, koka balstu ražošana

E-pasts: janis.kirkovalds@sadalestikls.lv

Inga Āboliņa

Valdes locekle, finanšu direktore

Pilnvaru termiņš 09.2022.

Atbildība: biznesa plānošana un kontrole, sagādes un iepirkumu kontrole, informācijas tehnoloģijas, stratēģiskā aktīvu pārvaldība

E-pasts: inga.abolina@sadalestikls.lv

Baiba Priedīte

Valdes locekle, klientu direktore

Pilnvaru termiņš 09.2022.

Atbildība: klientu apkalpošana, pakalpojumu attīstība, elektroenerģijas uzskaite, pieslēgumu ierīkošana

E-pasts: baiba.priedite@sadalestikls.lv

Raimonds Skrebs

Valdes loceklis, tehniskais direktors

Pilnvaru termiņš 09.2022.

Atbildība: tīkla attīstība, tīkla pārvaldība, remontu būvniecība

E-pasts: raimonds.skrebs@sadalestikls.lv

 

VALDES SASTĀVS UN PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS
VALDES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
VALDES LĒMUMU PIEŅEMŠANA
DOKUMENTU SAGATAVOŠANA VALDEI
VALDES LĒMUMU IZPILDES KONTROLE
VALDES SEKRETĀRS