Valde

Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Valdes nolikums saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem, Komerclikumu un citiem uzņēmuma saistošiem tiesību aktiem nosaka Sadales tīkls Valdes darbības principus.

Sandis Jansons 

Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

Pilnvaru termiņš 04.2023.

Atbildība: biznesa procesu pārvaldība, personāla vadība, komunikācija, Mācību centrs

E-pasts: sandis.jansons@sadalestikls.lv

Jānis Kirkovalds

Valdes loceklis, attīstības direktors

Pilnvaru termiņš 04.2023.

Atbildība: elektrotīkla attīstība, dispečervadība, informācijas tehnoloģijas, koka balstu ražošana

E-pasts: janis.kirkovalds@sadalestikls.lv

Inga Āboliņa

Valdes locekle, finanšu direktore

Pilnvaru termiņš 09.2022.

Atbildība: finanšu pārvaldība, iepirkumu pārvaldība, stratēģiskā aktīvu pārvaldība, Loģistikas centrs

E-pasts: inga.abolina@sadalestikls.lv

Baiba Priedīte

Valdes locekle, klientu direktore

Pilnvaru termiņš 09.2022.

Atbildība: klientu apkalpošana, pakalpojumu attīstība, elektroenerģijas uzskaite, pieslēgumu ierīkošana

E-pasts: baiba.priedite@sadalestikls.lv

Raimonds Skrebs

Valdes loceklis, tehniskais direktors

Pilnvaru termiņš 09.2022.

Atbildība: tīkla pārvaldība, remonti un būvniecība, darba aizsardzība

E-pasts: raimonds.skrebs@sadalestikls.lv

 

VALDES SASTĀVS UN PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS
VALDES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
VALDES LĒMUMU PIEŅEMŠANA
DOKUMENTU SAGATAVOŠANA VALDEI
VALDES LĒMUMU IZPILDES KONTROLE
VALDES SEKRETĀRS