Dalība organizācijās

Sadarbojamies ar nacionālajām biedrībām un nodibinājumiem, profesionālām un starptautiskām organizācijām un apvienībām, pārstāvot uzņēmuma un nacionālās intereses nozares politikas dokumentu, normatīvo tiesību aktu un standartu izstrādē, kā arī sniedzam informāciju par enerģētikas un ar to saistīto nozaru aktualitātēm.

LATVIJAS DARBA DEVĒJU KONFEDERĀCIJAS BIEDRS
EUROPEAN NETWORK FOR CYBER SECURITY BIEDRS
EURELECTRIC BIEDRS
EDSO FOR SMART GRIDS BIEDRS
BIZNESA EFEKTIVITĀTES ASOCIĀCIJAS BIEDRS