Ilgtspēja

SOCIĀLĀ ATBILDĪBA IR MŪSU PRIORITĀTE
ESAM LATVIJAS LIELĀKO UN VĒRTĪGĀKO UZŅĒMUMU TOPA AUGŠGALĀ
ILGTSPĒJAS INDEKSA PLATĪNA KATEGORIJA
SADARBĪBAS PARTNERIS UN PADOMDEVĒJS IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM
UZŅĒMUMA DIGITĀLĀ TRANSFORMĀCIJA APBALVOTA "PLATĪNA PELI"
SADARBĪBA AR BALTIJAS VALSTU SADALES SISTĒMAS OPERATORIEM
ĢIMENEI DRAUDZĪGA KOMERSANTA STATUSS
UZŅĒMUMA DARBINIEKI - ELEKTRODROŠĪBAS VĒSTNEŠI
VIENS NO IEKĀROJAMĀKAJIEM PRAKSES DEVĒJIEM LATVIJĀ
MŪSU SPECIĀLĀS TEHNIKAS AUTOPARKS IR VIENS NO DROŠĀKAJIEM LATVIJĀ
MUMS IR IZCILA DARBA DEVĒJA DNS
RŪPĒJAMIES PAR CILVĒKA DZĪVĪBU
DARBA DROŠĪBA
VESELĪBA UN SPORTS IR MŪSU DZĪVESVEIDS
ESAM ATBILDĪGI PAR VIDI
SOCIĀLĀS GARANTIJAS IETVERTAS DARBA KOPLĪGUMĀ
ESAM KUSTĪBAS "LATVIJA STRĀDĀ" DALĪBNIEKS