Integrētās vadības sistēma

Sākot juridiski patstāvīgu darbību Sadales tīkls kā galveno mērķi izvirzīja būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpēties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Atbalstot atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu, jau 2008. gada februārī uzņēmumā tika uzsākts process integrētās vadības sistēmas ieviešanai. Integrēta sertifikācija ir veids, kā vadības sistēmu vienlaikus sertificēt atbilstoši diviem vai vairākiem standartiem. Sertifikācijas joma: Elektroenerģijas sadale un piegāde. Elektropārvades līniju koka balstu ražošana.

 

AS “Sadales tīkls” integrētajā vadības sistēmā tiek aptvertas 3 vadības sistēmas:

  • Kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standarta ISO 9001:2015 prasībām;
  • Vides pārvaldības sistēma atbilstoši standarta ISO 14001:2015 prasībām;
  • Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilstoši standarta OHSAS 18001:2007 prasībām.

Lasīt vairāk

2010. gada februārī AS “Sadales tīkls” saņēma Vides pārvaldības sistēmas sertifikātu ISO 14001:2004. Savukārt 2011. gada aprīlī AS “Sadales tīkls” saņēma Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2008 un Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas sertifikātu OHSAS 18001:2007. Sertifikātus izsniedza auditorfirma SIA “Det Norske Veritas Latvia”. 2016.gada oktobrī tika vērtēts AS “Sadales tīkls” Vides pārvaldības sistēmas papildinājums ar enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu un saņemts SIA “DNV GL” atzinums par atbilstību likumdošanas prasībām par energoefektivitāti. Integrētās vadības sistēmas izveidē ir ieguldīts milzīgs darbs: sakārtoti procesi, izstrādātas vienotas procedūras un sakārtota visa sistēmas dokumentācija. Ieviešot integrēto vadības sistēmu, AS “Sadales tīkls” sevi piesaka kā uzņēmums, kura vadība domā par ilgtspējīgu attīstību ne tikai pašas komercsabiedrības, bet visas valsts mērogā. Arī līdz šim uzņēmums ir nodrošinājis klientus ar drošu un kvalitatīvu pakalpojumu, rūpējies par savu darbinieku darba drošību un profesionālo izaugsmi, un saņemtie sertifikāti ir būtisks apliecinājums kvalitatīvi ieviestajai un izpildītajai vairāku gadu darbības praksei.

Kvalitātes vadības sistēma apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientam tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmum strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

Sertifikāts ISO 14001:2015 apliecina, ka uzņēmumā izstrādātā un ieviestā Vides pārvaldības sistēma tiek vērtēta pēc labākās prakses standarta un atbilst šī standarta prasībām, uzņēmumā pastāvīgi tiek nodrošināta darbības atbilstība vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzība ir uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā.

Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma apliecina uzņēmuma apņemšanos rūpēties par darbinieku arodveselību un darba drošību (ADD). ADD pārvaldības sistēma ļauj mērķtiecīgi mazināt uzņēmuma arodveselības un darba drošības riskus un īstenot atbilstošu politiku un mērķus, ievērojot normatīvās prasības. OHSAS 18001 ir plaši zināms ADD pārvaldības sistēmu standarts, kuru var lietot jebkuras nozares uzņēmums.

Kvalitātes politika
Vides politika
Darba aizsardzības politika