Mērķis un stratēģija

Apzinoties, ka elektroenerģija ir produkts, bez kura nav iedomājama ne Latvijas tautsaimniecības, nedz arī mūsdienīgas sabiedrības attīstība, uzņēmuma mērķis ir būt efektīvam un dinamiskam elektroenerģijas sadales pakalpojumu sniedzējam, rūpējoties par elektroapgādes drošumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu, pakalpojumu pieejamību un vidi. Mēs atbalstām atzītu kvalitātes standartu ievērošanu un resursu racionālu izmantošanu.

Mērķis
Stratēģija