Misija. Vīzija. Vērtības.

Ikdienā mēs veicam nozīmīgu preventīvu tehnisko pasākumu kopumu, lai nodrošinātu elektroapgādes kvalitāti, sākot no 110 kV (kilovoltu) apakšstacijām līdz ikvienam uzņēmuma klientam. Mēs strādājam, lai kļūtu par vienu no labākajiem sadales sistēmas operatoriem Eiropā pakalpojumu kvalitātes, klientu apkalpošanas un tehniskās kompetences jomās, un ik gadu veic ievērojamas investīcijas, lai paaugstinātu piegādātās elektroenerģijas drošumu un kvalitāti.

Mūs raksturo kvalitatīva elektroapgāde, efektīva elektrotīkla pārvaldība, augsts drošības līmenis, inovatīvi inženiertehnoloģiskie risinājumi un digitālās tehnoloģijas, uzticama un profesionāla sadarbība.

Misija
Vīzija
Vērtības