Padome

Padomes sastāvā ir četri locekļi. Padomes locekli ievēl amatā uz pieciem gadiem. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai. Padome apstiprina Sabiedrības budžetu un veic citus likumā noteiktos uzdevumus.

Kristaps Ločmelis

Padomes priekšsēdētājs

E-pasts: kristaps.locmelis@sadalestikls.lv

Edijs Šaicāns

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

E-pasts: edijs.saicans@sadalestikls.lv

Inese Zīle

Padomes loceklis

E-pasts: inese.zile@sadalestikls.lv

Viktorija Meikšāne

Padomes loceklis

E-pasts: viktorija.meiksane@sadalestikls.lv