Personas datu apstrāde

Sadales tīkls rūpējas par to, lai klientu dati tiktu apstrādāti godīgi, likumīgi un pārredzami, atrastos drošībā un tiktu ievērotas jūsu tiesības.

Esot atbildīgi pret klienta datiem, vēlamies jūs informēt:

  • kādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus;
  • kādos nolūkos tie tiek apstrādāti;
  • kādi ir datu apstrādes pamati;
  • kādi ir datu iegūšanas avoti;
  • kādas ir jūsu tiesības personas datu apstrādes ietvaros.

 

Ar visu iepriekš aprakstīto varat iepazīties dokumentā Sadales tīkls klientu datu apstrādes principi.
Saziņai par personas datu apstrādi rastiet uz personasdati@sadalestikls.lv

 

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

 

 

Kādos nolūkos apstrādājam jūsu personas datus?
Kāds ir tiesiskais pamatojums jūsu datu apstrādei?
Kādas ir jūsu tiesības datu apstrādē?