Valde

Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Valdes nolikums saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem, Komerclikumu un citiem uzņēmuma saistošiem tiesību aktiem nosaka Sadales tīkls Valdes darbības principus.

Sandis Jansons 

Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

Pilnvaru termiņš 04.2023.

Atbildība: biznesa procesu pārvaldība, personāla vadība, komunikācija, Mācību centrs

E-pasts: sandis.jansons@sadalestikls.lv

Jānis Kirkovalds

Valdes loceklis, attīstības direktors

Pilnvaru termiņš 04.2023.

Atbildība: elektrotīkla attīstība, dispečervadība, informācijas tehnoloģijas, koka balstu ražošana

E-pasts: janis.kirkovalds@sadalestikls.lv

Baiba Priedīte

Valdes locekle, klientu direktore

Pilnvaru termiņš 06.2021.

Atbildība: klientu apkalpošana, pakalpojumu attīstība, elektroenerģijas uzskaite, pieslēgumu ierīkošana

E-pasts: baiba.priedite@sadalestikls.lv

Raimonds Skrebs

Valdes loceklis, tehniskais direktors

Pilnvaru termiņš 09.2022.

Atbildība: tīkla pārvaldība, remonti un būvniecība, darba aizsardzība

E-pasts: raimonds.skrebs@sadalestikls.lv

Kristīne Sarkane

Valdes locekle, finanšu direktore

Pilnvaru termiņš 01.2026.

Atbildība: uzņēmuma finanšu vadība, iekšējās kontroles sistēmas pilnveide, iepirkumu procesu pārraudzība, preču loģistikas procesu vadība, juridiskās atbilstības kontrole

E-pasts: kristine.sarkane@sadalestikls.lv

VALDES SASTĀVS UN PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS
VALDES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
VALDES LĒMUMU PIEŅEMŠANA
DOKUMENTU SAGATAVOŠANA VALDEI
VALDES LĒMUMU IZPILDES KONTROLE
VALDES SEKRETĀRS