Valde

Akciju sabiedrības „Sadales tīkls” Valdes nolikums saskaņā ar uzņēmuma Statūtiem, Komerclikumu un citiem uzņēmuma saistošiem tiesību aktiem nosaka Sadales tīkls Valdes darbības principus.

Sandis Jansons 

Valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors

Pilnvaru termiņš 04.2023.

Atbildība: biznesa procesu pārvaldība, komunikācija, personāla vadība

E-pasts: sandis.jansons@sadalestikls.lv

Jānis Kirkovalds

Valdes loceklis, attīstības direktors

Pilnvaru termiņš 04.2023.

Atbildība: tīkla attīstība un inovācijas, mācības, informācijas tehnoloģijas

E-pasts: janis.kirkovalds@sadalestikls.lv

Baiba Priedīte

Valdes locekle, klientu direktore

Pilnvaru termiņš 06.2021.

Atbildība: elektroenerģijas uzskaite, klientu servisa attīstība, klientu apkalpošana

E-pasts: baiba.priedite@sadalestikls.lv

Raimonds Skrebs

Valdes loceklis, tehniskais direktors

Pilnvaru termiņš 09.2022.

Atbildība: tīkla pārvaldība, remonts un būvniecība, inspekcija un darba aizsardzība, dispečervadība

E-pasts: raimonds.skrebs@sadalestikls.lv

Kristīne Sarkane

Valdes locekle, finanšu direktore

Pilnvaru termiņš 01.2026.

Atbildība: finanšu pārvaldība, regulācija, iepirkumi, loģistika un koka balstu ražošana

E-pasts: kristine.sarkane@sadalestikls.lv

 

 

VALDES SASTĀVS UN PĀRSTĀVĪBAS TIESĪBAS
VALDES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
VALDES LĒMUMU PIEŅEMŠANA
DOKUMENTU SAGATAVOŠANA VALDEI
VALDES LĒMUMU IZPILDES KONTROLE
VALDES SEKRETĀRS