Kалькулятор тарифов

При помощи калькулятора тарифов распределительной системы домашние хозяйства могут вычислить приблизительную сумму общего платежа за потребленную электроэнергию (сумму счета), а предприятия имеют возможность вычислить стоимость услуг распределительной системы в месяц и сравнить основной тариф с 1 ым и 2-ым тарифным планом. В расчеты включены также компоненты обязательной закупки (КОЗ).

Выберите актуальный для вас калькулятор «Домашнее хозяйство» или «Предприятие» и заполните необходимые параметры или выберите определенные поля. Домашние хозяйства, выбравшие однофазный счетчик, не должны отмечать величину вводного защитного аппарата (ВЗА), потому что она не влияет на результат вычисления.

kWh
i Fāžu skaits ir norādīts līgumā ar Jūsu elektroenerģijas tirgotāju.
i Informācija par ievadaizsardzības aparāta strāvas liekumu, kā arī atļauto slodzi pieejama AS "Sadales tīkls" Līguma pielikumā "Objekta elektroapgādes tehniskie dati, robežakts", kā arī klientu pašapkalpošanās portāla www.e-st.lv sadaļā "Objektu informācija".
i Dienas zona – darba dienās no 7.00 līdz 8.00, no 10.00 līdz 17.00 un no 20.00 līdz 23.00, informāciju par patēriņu pieejama sistēmas pakalpojuma rēķinā vai portālā www.e-st.lv.
i Nakts zona un nedēļas nogales zona – darbadienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās –visu diennakti. Informāciju par patēriņu pieejama sistēmas pakalpojuma rēķinā vai portālā www.e-st.lv.
EUR
i Aprēķinos var iekļaut kādu no elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumiem, kuriem ir noteikta mēneša maksa (EUR/mēnesī bez PVN).
Ожидаемый ежемесячный платеж
0
00
EUR/в месяц
электроэнергия: EUR
услуги системы: EUR
КОЗ: EUR
Годовая плата за услуги торговцa электроэнергии (без НДС): EUR
Ежемесячная плата за услугу торговли электроэнергией (без НДС): EUR
НДС: EUR