Obligātā iepirkuma komponente

Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem.

 

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu nodrošina publiskais tirgotājs, kura pienākumus kopš 2014. gada 1.aprīļa pilda AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”. Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma ietvaros iepērk elektroenerģiju no videi draudzīgiem elektroenerģijas ražotājiem un veic garantētos maksājumus par elektrostacijās uzstādīto jaudu. Šīs izmaksas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājumu veidā sedz visi elektroenerģijas galalietotāji.

OIK apmēru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). No 2017.gada 1.aprīļa ir spēkā apstiprinātās OIK galalietotājiem:

  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0,01185 EUR/kWh,
  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0,01494 EUR/kWh.

 

2017.gada 23.novembrī SPRK apstiprināja OIK apmēru, kas stāsies spēkā no 2018. gada 1. janvāra. Izmaiņas paredz, ka kopējo maksājumu par OIK veidos divas daļas. Mainīgā daļa (OIK) būs atkarīga no patērētās elektroenerģijas, bet fiksētā daļa (jaudas komponente) – no sprieguma pakāpes un pieslēguma tehniskajiem parametriem.

 

No 2018.gada 1.janvāra OIK galalietotājiem veidos:

  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0,00434 EUR/kWh,
  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0,01029 EUR/kWh,
  • jaudas komponente mājsaimniecību pieslēgumiem un pārējiem pieslēgumiem.

Jaudas komponente mājsaimniecību pieslēgumiem

Jaudas komponente pārējiem pieslēgumiem

 

Vairāk par OIK aprēķina kārtības izmaiņām, lasiet AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” tīmekļa vietnē. Lai salīdzinātu OIK apmēru tagad un pēc izmaiņām, izmantojiet ērtu un vienkārši lietojamu informatīvo rīku – OIK kalkulatoru, ko ir izstrādājis AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”.

Aprēķiniem nepieciešamos patēriņa datus un pieslēguma tehniskos parametrus variet noskaidrot pie jūsu elektroenerģijas tirgotāja vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv.