Obligātā iepirkuma komponentes

Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamiem energoresursiem.

 

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu nodrošina publiskais tirgotājs, kura pienākumus kopš 2014. gada 1.aprīļa pilda AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”. Publiskais tirgotājs obligātā iepirkuma ietvaros iepērk elektroenerģiju no videi draudzīgiem elektroenerģijas ražotājiem un veic garantētos maksājumus par elektrostacijās uzstādīto jaudu. Šīs izmaksas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) maksājumu veidā sedz visi elektroenerģijas galalietotāji. OIK apmēru apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators).

 

No 2018.gada 1.janvāra OIK galalietotājiem veido:

  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā – 0,00434 EUR/kWh,
  • komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus – 0,01029 EUR/kWh,
  • jaudas komponente mājsaimniecību pieslēgumiem un pārējiem pieslēgumiem.

 

23.maijā Regulators ir apstiprinājis par 27,8% zemāku jaudas komponenti  mājsaimniecību pieslēgumiem un pārējiem pieslēgumiem, salīdzinot ar spēkā esošajām. Izmaiņas stāsies spēkā no 2018. gada 1. jūlija.

 

Vairāk par OIK un izmaiņām aprēķina kārtībā lasiet AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” tīmekļa vietnē www.eptirgotajs.lv.

 

Lai aprēķinātu OIK apmēru pēc izmaiņām, izmantojiet ērtu un vienkārši lietojamu informatīvo rīku – OIK kalkulatoru , ko ir izstrādājis AS “Enerģijas publiskais tirgotājs”.

 

Aprēķiniem nepieciešamos patēriņa datus un pieslēguma tehniskos parametrus variet noskaidrot pie jūsu elektroenerģijas tirgotāja vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv.