Pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs

Pazeminātu elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifu piemēro gadījumos, ja netiek nodrošināta standartam atbilstoša sprieguma kvalitāte (Pamatojums – 21.01.2014. MK noteikumu Nr.50 “Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 92. punkts).

 

Lietotājs pieteikumu par pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošanu var iesniegt, sūtot e-pastu st@sadalestikls.lv vai vēstuli pa pastu. Ar elektroenerģijas piegādi saistītiem pakalpojumiem, biežāk izmantojamās iesniegumu un pieteikumu formas, Jūs varat atrast AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. Papildus informāciju var uzzināt, sazinoties ar AS “Sadales tīkls” klientu servisu pa tālruni 8403.

 

Pēc iesnieguma reģistrācijas objektam tiek veikti sprieguma kvalitātes mērījumi.

 

Ja sprieguma kvalitāte atbilst prasībām:

  • Pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs netiek piemērots.
  • Lietotājam ir iespēja pieprasīt elektroenerģijas sprieguma mērījumu veikt akreditētai laboratorijai. Gadījumā, ja akreditēta laboratorija konstatē sprieguma kvalitātes neatbilstību, tad AS “Sadales tīkls” sedz mērījumu izdevumus. Informāciju par Latvijā akreditētām laboratorijām Lietotājs var iegūt Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja mājas lapā www.latak.lv.

 

Ja sprieguma kvalitāte neatbilst prasībām:

  • AS “Sadales tīkls” objektu reģistrē neatbilstoša sprieguma kvalitātes investīciju objektu sarakstā. Tiklīdz nepieciešamie līdzekļi tiek piešķirti,
  • AS “Sadales tīkls” veic elektrotīkla rekonstrukciju. Līdz uzlabojumu veikšanai elektrotīklā Lietotājam tiek piedāvāts pazemināts elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifs, sākot ar nākamo norēķinu periodu.

 

Pazemināts sadales sistēmas pakalpojumu tarifs: sadales sistēmas pakalpojumu tarifa komponente – maksa par elektroenerģijas sadalīšanu – ar 0,5 koeficientu. Maksa par pieslēguma nodrošināšanu, ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu vai atļauto slodzi paliek bez izmaiņām.

Pazemināta elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtība