Risinājumi izmaksu samazināšanai

Lai sekmētu efektīvu slodzes izmantošanu un samazinātu kopējās izmaksas par patērēto elektroenerģiju, aicinām izvērtēt nepieciešamo slodzes lielumu.

 

Mājsaimniecību klientiem nepieciešamās slodzes lieluma aprēķināšanai iesakām izmantot slodzes aprēķina kalkulatoru. Papildus, lai noteiktu nepieciešamo pieslēguma jaudu un maksātu tikai par efektīvi izmantotu slodzi, aicinām konsultēties ar sertificētiem speciālistiem – detalizēta informācija pieejama  šeit!

 

2018.gada 30.martā spēkā stājās izmaiņas noteikumos “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas nosaka vienotus jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma slodzes maiņas noteikumus esošajiem vai potenciālajiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem.

 

Papildus piedāvājam izmantot  šādus pakalpojumus: 

 

Samazināt slodzi uz laiku līdz 9 mēnešiem

Sākotnējo slodzi vienu reizi 12 mēnešu periodā  atjaunosim bez maksas, ja izpildīsies visi zemāk minētie nosacījumi:

 

Lai ērti varētu izvērtēt, vai objekta noslodze mēnesī ir bijusi vismaz 7% no objekta maksimālās slodzes, jūsu ērtībai piedāvājam tās aprēķina tabulu biežāk lietoto drošinātāju nomināliem.