Kas jāzina klientiem par tarifu izmaiņām?

Kas no 1.augusta ir mainījies mājsaimniecībām?
Sākot ar 1.augustu, mājsaimniecībām ir ieviesta fiksēta maksa par elektrotīkla pieslēgumu un vienlaicīgi par 22% ir samazināta maksa par elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām, kas pie vidēja elektrības patēriņa klientiem kompensē fiksēto maksu par pieslēgumu

 

Mājsaimniecībām ar vienas fāzes elektrotīkla pieslēgumu turpmāk maksā fiksētu maksa par pieslēgumu 1,50 eiro (ietverot PVN), bet mājsaimniecībām ar trīs fāžu pieslēgumiem fiksētā ikmēneša maksa ir atkarīga no pieslēguma jaudas (ampēriem).

Buklets par sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņām mājsaimniecībām

Kas no 1.augusta ir mainījies juridiskajām personām?
Sākot ar 1.augustu, juridiskajiem klientiem sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūra ir līdzsvarota, par 10 līdz 25% samazinot maksu par elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām kilovatstundām un palielināta no pieslēguma jaudas atkarīgās fiksētās maksas īpatsvars.

Juridiskajiem klientiem jau līdz šim elektrotīkla pieslēguma jauda ietekmēja maksājumus par elektroenerģiju, jo bija ieviesta fiksēta maksa par pieslēgumu, taču no 1. augusta šī proporcija palielinājās no 10% uz 40% un 60%.

 

Lai noskaidrotu vai un kā ir mainījušās Jūsu mājsaimniecības vai uzņēmuma izmaksas par elektroenerģiju pēc sadales sistēmas pakalpojumu izmaiņām no 1.augusta, aicinām izmantot informatīvu tarifu aprēķināšanas kalkulatoru.

Infografika par tarifu izmaiņām mājsaimniecībām

Infografika par tarifu izmaiņām juridiskām personām