Tarifu aprēķināšanas kalkulators

Sadales sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas kalkulatorā mājsaimniecībām ir iespēja aprēķināt aptuveno kopējo maksājumu par elektroenerģiju (rēķinu), savukārt juridiskajām personām kalkulators sniedz iespēju aprēķināt maksu par sadales sistēmas pakalpojumiem mēnesī ar iespēju pamattarifu salīdzināt ar tarifu plāniem (aprēķinā iekļautas arī obligātā iepirkuma komponentes).

Lūdzu izvēlieties Jums aktuālo kalkulatoru “Mājsaimniecība” vai “Uzņēmums” un aizpildiet vai izvēlieties definētos laukus.

 

Mājsaimniecībai, izvēloties 1 fāzes skaitītāju, nav jāatzīmē ievadaizsardzības aparāta lielums (IAA), jo tas neietekmē aprēķinu.

kWh
i Fāžu skaits ir norādīts līgumā ar Jūsu elektroenerģijas tirgotāju.
i Informācija par ievadaizsardzības aparāta strāvas liekumu, kā arī atļauto slodzi pieejama AS "Sadales tīkls" Līguma pielikumā "Objekta elektroapgādes tehniskie dati, robežakts", kā arī klientu pašapkalpošanās portāla www.e-st.lv sadaļā "Objektu informācija".
i Dienas zona – darba dienās no 7.00 līdz 8.00, no 10.00 līdz 17.00 un no 20.00 līdz 23.00, informāciju par patēriņu pieejama sistēmas pakalpojuma rēķinā vai portālā www.e-st.lv.
i Nakts zona un nedēļas nogales zona – darbadienās no 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienās –visu diennakti. Informāciju par patēriņu pieejama sistēmas pakalpojuma rēķinā vai portālā www.e-st.lv.
Eur
i Aprēķinos var iekļaut kādu no elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumiem, kuriem ir noteikta gada maksa (EUR/gadā bez PVN).
i Aprēķinos var iekļaut kādu no elektroenerģijas tirgotāja pakalpojumiem, kuriem ir noteikta mēneša maksa (EUR/mēnesī bez PVN).
Sagaidāmais mēneša maksājums
0
00
EUR mēnesī
Elektroenerģija: EUR
Sistēmas pakalpojumi: EUR
OIK: EUR
Gada maksa par tirdzniecības pakalpojumu (bez PVN): EUR
Mēneša maksa par tirdzniecības pakalpojumu (bez PVN): EUR
PVN: EUR