Tarifu plāni

Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu struktūra ir pilnveidota, papildus katram pamata tarifa veidam, piedāvājot divus izvēles tarifa plānus. Tarifu plānus pagaidām piedāvājam tikai juridiskajiem klientiem.

 

Ekonomiski izdevīgāko tarifa plānu var aprēķināt, ņemot vērā elektroenerģijas patēriņu un vienlaicīgi atļauto slodzi vai ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, jeb, vienkāršoti sakot, pieprasītās jaudas. Būtiski izvērtēt, cik lietderīgi pieprasītā jauda tiek izmantota saimnieciskās darbības nodrošināšanai un, iespējams, izdevīgāk ir atteikties no daļas pieprasītās jaudas, kura netiek izmantota. Piemērotākā tarifa plāna izvēle ir atkarīga no jaudas efektivitātes koeficienta. Vienlaicīgi atļautā slodze vai ievadaizsardzības aparāta strāvas lielums tiek maksimāli izmantots tad, ja jaudas efektivitātes koeficients ir augstāks.

 

Uzņēmumam tarifu tabulā ir jāmeklē savs pamata tarifs un piedāvātie papildus tarifu plāni. Ņemot vērā vidējo elektroenerģijas patēriņu un vienlaicīgi atļauto slodzi vai ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu, izmantojot AS “Sadales tīkls” piedāvāto tarifu kalkulatoru, var izrēķināt, kurš no 3 piedāvātajiem tarifu plāniem būtu ekonomiski izdevīgākais.

 

Mainīt tarifa plānu norēķinu mēnesim iespējams, iesniedzot iesniegumu līdz iepriekšējā mēneša 10. datumam. Sadales sistēmas pakalpojuma tarifa vai tarifa plāna maiņu var veikt aizpildot iesniegumu “Par elektroenerģijas tarifa un/vai tarifa plānu maiņu”.

 

Ar elektroenerģijas piegādi saistītiem pakalpojumiem, biežāk izmantojamās iesniegumu un pieteikumu formas, Jūs varat atrast AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. Aizpildīto iesniegumu var sūtīt uz e-pastu st@sadalestikls.lv vai pa pastu.